Rewitalizacja – strategia rozwoju miasta

Rewitalizacja powinna być częścią szerokiej, długofalowej strategii rozwoju miasta. Wymaga planowania w perspektywie co najmniej 20-30 lat pisze członek rady programowej stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź dr Michał Domińczak.

Słowo „rewitalizacja” stało się niezwykle popularne w ostatnim czasie i jest coraz częściej używane w wielu kontekstach. Przyczyn zwiększenia zainteresowania rewitalizacją należy szukać z jednej strony w postępującej degradacji wielu ośrodków miejskich (zwłaszcza najstarszych dzielnic), jak również we wzrastającej świadomości wartości ich dziedzictwa kulturowego. Jest to również związane ze zmianą postrzegania przestrzeni miejskiej jako miejsca zamieszkania (modą na „wielkomiejskość”) oraz z możliwościami finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dostępnych w obecnym okresie programowania.

Rewitalizacja, czyli co

Definicja rewitalizacji jest pozornie prosta – według ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji – jest to „ proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

 

Zapraszamy do lektury pełnej wersji tekstu na stronach Rzeczpospolitej.

Admin
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor