Jak wykorzystać narzędzia prawne do rewitalizacji

Wyzwaniem stojącym przed władzami samorządowymi, które posiadają wolę i determinację prowadzenia rewitalizacji jest praktyczne przełożenie wizji „magnetycznego” miasta przyszłości na rzeczywisty, skomplikowany proces planistyczny i inwestycyjny.

Proces rewitalizacji zbyt często postrzegany jest jedynie w perspektywie szczególnego sposobu finansowania jaki zapewniają fundusze unijne. Tymczasem są to środki ograniczone, które powinny być traktowane wyłącznie jako wsparcie na pewnym początkowym etapie rewitalizacji. Tym większa wydaje się w tym kontekście rola innych instrumentów wspomagających działania rewitalizacyjne, które przecież składają się na długotrwały proces rozciągnięty w czasie.

Na szczęście możliwości wsparcia takich działań są coraz większe. Jednak stosowanie większości ze wspomnianych narzędzi jest uzależnione od przeprowadzenia określonej procedury planistycznej i przejścia kolejnych etapów: wskazania obszaru rewitalizacji, przyjęcia gminnego programu rewitalizacji oraz wyznaczenia tzw. specjalnej strefy rewitalizacji.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji tekstu naszego eksperta dr. Michała Domińczaka na stronach Rzeczpospolitej.

Admin
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor