Walne Zgromadzenie Członków

Szanowni Państwo,

6 Września 2021 roku przy ulicy Piotrkowskiej 60 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź.

Przytłaczającą większością głosów (20 za, 1 wstrzymujący się) uchwaliliśmy zmiany w statucie wzmacniające pozycję Prezesa Zarządu i przyznające mu większe kompetencje i zakres odpowiedzialności w stosunku do pozostałych organów Stowarzyszenia.

Zmianie uległy następujące przepisy Statutu:

Rozdz. IV Para 18(2): Władzami Stowarzyszenia są: Zarząd w składzie: Prezes Zarządu, Vice-prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu. 

Rozdz. IV Para 32: Posiedzenia Zarządu może zwoływać tylko Prezes Zarządu.

Rozdz. IV Para 33: Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo tylko Prezes Zarządu.

Rozdz. IV Para 44: Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

 

Udzieliliśmy również absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Na trzyletnią kadencję, ponownie, wybrany został dotychczasowy Prezes Zarządu – Pan Jeremi Borowiec.

Stowarzyszenie powołało również dwóch nowych członków zarządu:
Damiana Wachowicza – Vice-Prezesa i Mateusza Tomczyka – Sekretarza.

Powołaliśmy również nową Komisję Rewizyjną w składzie:
Filip Burski, Gabriel Lewandowski, Szymon Stasiak.

Z przykrością informujemy, że z powodu notorycznego łamania statutu, na mocy Rozdz. III para 17(b) Statutu, Walne Zgromadzenie Członków podjęło w głosowaniu 17 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się, uchwałę o utracie członkostwa przez następujące osoby:

Piotr Matryba, Konrad Hennig, Michał Owczarski.

Z przykrością informujemy, że nasza strona na Facebooku nadal pozostaje w rękach Pana Piotra Matryby, który mimo pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, dalej łamie prawo i nie reaguje na prośby zwrotu nielegalnie przywłaszczonej strony. Decyzją zarządu, w najbliższym czasie, Stowarzyszenie podejmie kroki prawne w celu odzyskania zagarniętych aktywów cyfrowych.

Dziękujemy wszystkim delegatom za oddane głosy!

 

Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź

 

Admin
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor