„Układ Łódzki” część pierwsza

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie, nasze stowarzyszenie przeżywało wiele, trudnych momentów. Pomimo przeciwności losu, które dotknęły nas w latach 2020-2022, rok 2023 przynosi nowe nadzieje i perspektywy. Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź od początku swojego istnienia opowiadało się za niskimi podatkami, prostym systemem podatkowym, redukcją biurokracji i szeroko rozumianą wolnością w życiu społecznym i gospodarczym. Takie idee przyświecały założycielom naszego Stowarzyszenia: Rafałowi Wójcikowskiemu i Jeremiemu Borowiec, którzy w 2015 roku wspólnie podjęli inicjatywę skonsolidowania środowisk republikańskich i wolnościowych zarówno w Łodzi, jak i w Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu, Konstantynowie, Aleksandrowie, Bełchatowie i w innych miastach w Województwie Łódzkim. Efektem tej współpracy w Łodzi było połączenie lokalnych organizacji pozarządowych o charakterze liberalnym i patriotycznym i powstanie Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. 

Kolejne lata przyniosły stopniowy rozwój naszego stowarzyszenia. Podnieśliśmy wiele istotnych kwestii dotyczących polityki miejskiej w Łodzi i województwie łódzkim. Niejednokrotnie wchodziliśmy w polemikę z władzami samorządowymi w naszym mieście. Stworzyliśmy program, przyjęliśmy w szeregi wielu, wspaniałych ludzi i osiągnęliśmy większy skład osobowy, niż początkowo przypuszczaliśmy. Wielu z nas osiągnęło przez te lata sukcesy osobiste i zawodowe. Studenci stali się zawodowymi prawnikami, ekspertami, urzędnikami, żołnierzami, inżynierami, informatykami i przedsiębiorcami. W końcu, udało nam się pozyskać niezbędne do funkcjonowania pieniądze. Niestety, szybko pojawiły się osoby, którym nasze sukcesy zaczęły przeszkadzać.

Byli członkowie zarządu naszego stowarzyszenia, Konrad Hennig i Michał Owczarski, wykorzystali zaufanie, którym początkowo nasze stowarzyszenie ich obdarzyło. Od momentu pojawienia się na koncie naszego stowarzyszenia pierwszych pieniędzy, Hennig rozpoczął agresywną kampanię przeciw naszemu Stowarzyszeniu. Atak skierował w stronę Prezesa i Zarządu. Szybko został jednak pokonany i wykluczony ze stowarzyszenia, razem z Owczarskim. Obaj Panowie podjęli szereg czynności, które dziś są tematem zainteresowania Prokuratury. Niestety szybko okazało się, że obie te osoby były tylko częścią większej sieci powiązań, którą określić należy mianem „Układu Łódzkiego”.  

Układ Łódzki to sieć powiązań biznesowych i towarzyskich między politykami i ich krewnymi, tzw. „społecznikami” , prezesami fundacji i stowarzyszeń, „niezależnymi” ekspertami, przedsiębiorcami, spółkami, instytucjami publicznymi związanymi z szeroko pojętym obozem politycznym PIS. W praktyce, Układ Łódzki codziennie wysysa miliony złotych z kieszeni podatników, dotując publicznymi pieniędzmi szereg organizacji i osób wspierających polityków PIS lub krytykujących polityków partii opozycyjnych. Na przykładzie naszego Stowarzyszenia, Układ Łódzki zadziałał następująco: 

14 Kwietnia 2022 roku na mocy decyzji Referendarza Sądowego Sygnatura Akt LD.XX NS-REJ.KRS/7472/22/958 nastąpiły zmiany w rejestrze KRS Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź  0000713630 NIP: 7282825961 REGON: 369254909. Nowy Zarząd Stowarzyszenia przeprowadził czynności zmierzające do złożenia przez byłych członków zarządu Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź Sprawozdania Finansowego za rok 2021 do Urzędu Skarbowego. W wyniku czynności kontrolnych, Zarząd uzyskał informację o zawarciu w dniu 28 stycznia 2021 roku umowy darowizny między Michałem Owczarskim, a Konradem Hennigiem – byłymi członkami Zarządu Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. 

Konrad Hennig reprezentował Stowarzyszenie L4G KRS: 0000373647 z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 roku lok. Nr 9, 7u w Łodzi 90-273. Pan Owczarski reprezentował Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź, pomimo wygaśnięcia kadencji zarządu i faktycznego braku umocowania do reprezentacji tego podmiotu. Kwota, którą Owczarski obdarował Stowarzyszenie L4G (14900 EUR) została przelana z konta Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź bez wiedzy i zgody faktycznych władz i organów kontroli stowarzyszenia: Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji Rewizyjnej.  

Kwota 14900 EUR została wcześniej otrzymana przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź z Frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (tytuł przelewu otrzymanego 27 stycznia 2021: „ECR; RUE WIERTZ 60; 1047 BRUXELLES/BE//BE20734027184156 ; 2/12/2020 ; /SEPA/NOTPROVIDED //+ ; //270121OL44A7PY60 //+ ; CEN2101270682116).” 

Kwota ta została otrzymana de facto bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia, które nigdy się o taką kwotę nie ubiegało. Sprawa została już przez nas zgłoszona do prokuratury. Kto z PiS w EKR zadecydował o przelaniu pieniędzy? Dlaczego nikogo z nas nie poinformowano? Dlaczego przelano pieniądze na konto Stowarzyszenia L4G?  Kto pomógł Owczarskiemu i Hennigowi?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w części drugiej, która ukaże się już wkrótce.

Admin
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor