„Układ Łódzki” część trzecia

Gdzie się zaczyna Układ Łódzki? To pytanie zadawaliśmy sobie od początku zderzenia z łódzką ośmiornicą. Układ Łódzki geograficznie sięga daleko poza granice Łodzi, czy nawet Województwa Łódzkiego. Macki Układu Łódzkiego sięgają Brukseli i Zarządu Związku Pracodawców Business & Science Poland , a nawet Dubaju i Spółki Selfmaker! Układ Łódzki składa się z dziesiątek osób, często nieświadomych prawdziwych intencji mocodawców stojących wyżej w hierarchii samego układu. Dla Układu Łódzkiego nie jest ważna uczciwość, sprawiedliwość, dalekie jest mu również pojęcie prawa, czy państwa prawa. Układ Łódzki kieruje się prymitywną siłą przemocy różnego rodzaju. Polega on na politycznej ochronie udzielanej lobbystom i propagandystom przez kilku, kluczowych w Łodzi polityków PIS. Chodzi tak naprawdę o olbrzymie pieniądze publiczne, czyli nasze podatki, które trafiają do wspomnianych lobbystów i „biznesmenów” związanych z Układem. Układ tworzą politycy, „biznesmeni”, lobbyści, pracownicy mediów rządowych, liderzy opinii, „społecznicy”, tzw. „słupy” i szereg innych, często przypadkowych osób. W ciągu ostatnich kilku miesięcych, podjęto szereg działań mających na celu zdyskredytowanie naszego Stowarzyszenia. Jedną z osób, która od dłuższego czasu stara się zdyskredytować Członków Zarządu naszego Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej jest Janusz Wdzięczak – zaufany człowiek środowiska PIS, Członek Rady Nadzorczej z ramienia KZN oddelegowany do p.o. Prezesa Zarządu, były kandydat na kandydata na wicemarszałka województwa łódzkiego z ramienia Partii Republikańskiej. Jednak to nie Wdzięczak, czy Hennig stanowią prawdziwy problem, z jakim mierzy się nasze społeczeństwo. Tym problemem są skorumpowani politycy obozu rządzącego i ich lobbyści-słupy, dzięki którym mogą wyprowadzać setki milionów złotych, nie licząc się z konsekwencjami.

Dziś, dla wszystkich naszych członków i sympatyków powinno być jasne, że głównym celem, który musimy sobie postawić, jest odsunięcie od władzy tych sił politycznych, które w skali kraju, blokują rozwój naszego miasta. „Układ Łódzki” szkodzi Łodzi i szkodzi Polsce. Musimy odesłać go na śmietnik historii. 

Tezy stawiane przez Rafała Wójcikowskiego w latach 2015-2017 znajdują dziś odzwierciedlenie w statystykach dotyczących dzietności. Program 500+ nie zatrzymuje procesu starzenia się polskiego społeczeństwa, zgodnie z przewidywaniami Rafała. Ostatecznie program 500+ przyczynił się skokowo do spadku poziomu biedy i ubóstwa w Polsce, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Nie zlikwidował on jednak głównego problemu, którym był i nadal pozostaje niski wskaźnik dzietności, spowodowany złą sytuacją ekonomiczną, niskimi pensjami, wysokimi podatkami, drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia, niepewnością i niespotykanym nigdzie indziej w Europie prawem aborcyjnym. Dobra koniunktura gospodarcza w latach 2015-2018 została zmarnowana. CPK nie powstało. Reforma Sprawiedliwości doprowadziła do wydłużenia długości procesów sądowych zamiast je skrócić. Korupcja sięga takich rozmiarów, że w Marcu 2023 roku trudno już nadążyć za ilością ujawnianych afer. Patriotyzm został sprowadzony do roli biegów „Patriotycznych” organizowanych przez grubych, szemranych „społeczników” w celach komercyjnych. Lobbyści żyją pod protekcją ministrów i nikt już nie przejmuje się skalą patologii, z którą codziennie mierzy się przeciętny obywatel. Następczyni Rafała Wójcikowskiego przeczy niemal wszystkim wartościom, które reprezentował Rafał, a sama idea republikańska, została wypaczona przez niemal wszystkich polityków Partii Republikańskiej, która dziś ściga się z Solidarną Polską na liczbę aferzystów w szeregach. Miliony Polaków codziennie ciężko i uczciwie pracują mierząc się z inflacją, tymczasem ich pieniądze zasilają interesy ludzi takich jak Grzegorz Dębowski, czy Michał Owczarski. Podatki są coraz wyższe, ale nie służą one poprawie sytuacji gospodarczej, a zasilają politycznych pasożytów, którzy robią na publicznych pieniądzach swój prywatny biznes. Czy tak musi być już zawsze?  

Układ Łódzki skończy się tylko jeśli ukrócimy patologię. Musimy odsunąć aferzystów od władzy nad naszymi podatkami. Uporządkować finanse publiczne i obniżyć podatki. Wzmocnić klasę średnią, odblokować pieniądze dla Łodzi i rozpocząć długo oczekiwaną odbudowę naszego miasta i obniżkę opłat komunalnych. Musimy przywrócić nowoczesne państwo prawa i pociągnąć do odpowiedzialności kryminalistów, którzy w państwie PIS są nietykalni. Musimy przywrócić kontrolę nad pieniędzmi publicznymi i odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy i uchronić KPO od ludzi takich jak Grzegorz Dębowski, Przemysław Wipler, Konrad Hennig, Michał Owczarski, czy Janusz Wdzięczak. Musimy przywrócić nasze miejsce i status w Unii Europejskiej, do której aspiruje dzisiaj Ukraina. W obliczu wojny z Rosją, musimy zweryfikować wszystkie wydatki i ukrócić samowolę obozu władzy, który żeruje na naszym społeczeństwie i tragedii naszych wschodnich sąsiadów, odmieniając słowo „patriotyzm” i „suwerenność” przez wszystkie możliwe przypadki. Polityczni aferzyści nie mogą zarabiać pieniędzy na wojnie i ludzkiej tragedii! Należy poddać kontroli Projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji i przemysł zbrojeniowy i chronić go od korupcji. Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie własnych pieniędzy. Osoby takie jak Grzegorz Dębowski, Konrad Hennig, czy Przemysław Wipler powinny zniknąć z życia publicznego. Należy powołać Sejmową Komisję Śledczą ds. dofinansowań niektórych osób prawnych i zweryfikować wszystkie, udzielane przez obóz władzy dotacje i dofinansowania, szczególnie te związane z osobami tworzącymi „Układ Łódzki”. Należy dokładnie udokumentować wszystkie afery, przestępstwa i podejrzane przelewy od momentu objęcia władzy przez PIS. Inflacja afer nie może spowodować sytuacji, w której część osób pozostanie bezkarna.

Jak pokonać Układ Łódzki? Musimy się zjednoczyć. Dziś, tylko Zjednoczona Opozycja daje nam szansę na pokonanie Układu Łódzkiego. Są między nami różnice, w których być może nigdy nie dojdziemy do porozumienia, ale stosunek do praworządności z pewnością nie jest jedną z tych różnic. Nie możemy przyzwyczajać siebie i innych do patologii ludzi PIS. Nie ma usprawiedliwienia na to, co obecnie dzieje się w naszym kraju. Jeśli chcemy dalej rozwijać się jako państwo, społeczeństwo i jako miasto funkcjonujące w ramach tego państwa i społeczeństwa w jego geograficznym centrum, musimy pokonać Układ Łódzki. I go pokonamy.

 

[zdj. Fondazione Pirelli]

Admin
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor