mar 13, 2023
„Układ Łódzki” część trzecia

Gdzie się zaczyna Układ Łódzki? To pytanie zadawaliśmy sobie od początku zderzenia z łódzką ośmiornicą. Układ Łódzki geograficznie sięga daleko poza granice Łodzi, czy nawet Województwa Łódzkiego. Macki Układu Łódzkiego sięgają Brukseli i Zarządu Związku Pracodawców Business & Science Poland , a nawet Dubaju i Spółki Selfmaker! Układ Łódzki składa się z dziesiątek osób, często […]

Continue Reading

mar 06, 2023
„Układ Łódzki” część druga

Wobec wezwania do złożenia sprawozdania finansowego wysłanego do Konrada Henniga i Michała Owczarskiego 20 Czerwca 2022 roku, Michał Owczarski i Konrad Hennig podpisali sprawozdanie finansowe za rok 2021. Zarząd Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź nadal nie otrzymał jednak umowy zawartej z reprezentantem Europarlamentu i frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Nie otrzymaliśmy również protokołów odbioru i potwierdzeń […]

Continue Reading

mar 03, 2023
„Układ Łódzki” część pierwsza

Szanowni Państwo, W ostatnim czasie, nasze stowarzyszenie przeżywało wiele, trudnych momentów. Pomimo przeciwności losu, które dotknęły nas w latach 2020-2022, rok 2023 przynosi nowe nadzieje i perspektywy. Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź od początku swojego istnienia opowiadało się za niskimi podatkami, prostym systemem podatkowym, redukcją biurokracji i szeroko rozumianą wolnością w życiu społecznym i gospodarczym. Takie […]

Continue Reading

wrz 08, 2022
Odpowiedź UMŁ w sprawie ulic Inflanckiej i Honorowej

Szanowni Państwo, 7 Września 2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi w sprawie naszego pisma dotyczącego potrzeby nasadzenia drzew wzdłuż ulic Inflanckiej i Honorowej. Z treści odpowiedzi Urzędu Miasta Łodzi możemy dowiedzieć się, że nasadzenia drzew na ulicy Inflanckiej w ramach tzw. nasadzeń w arteriach planowane są na rok 2023. […]

Continue Reading

wrz 03, 2022
Odpowiedź UMŁ w sprawie Doliny Sokołówki

Szanowni Państwo, 2 Września 2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi w sprawie naszego pisma dotyczącego Renaturyzacji Doliny Rzeki Sokołówki. Niniejszym publikujemy treść odpowiedzi UMŁ. Naszym następnym krokiem będzie próba zaczerpnięcia informacji na temat nowej perspektywy budżetowej i środków finansowych, które należy przeznaczyć na projekt. Informacja publiczna – Dolina rzeki Sokołówki

Continue Reading

sie 31, 2022
Pismo w sprawie renaturyzacji Doliny Sokołówki

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami mieszkańców Osiedla Julianów dotyczącymi aktualnego stanu realizacji projektu Renaturyzacji Doliny Rzeki Sokołówki w Łodzi, Prezes Jeremi Borowiec złożył 19 Sierpnia 2022 roku do Oddziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej aktualnego stanu realizacji projektu. Poniżej prezentujemy treść pisma: W […]

Continue Reading

cze 01, 2022
Pismo w sprawie ulic Warszawskiej i Skrzydlatej

Jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, w okolicy skrzyżowań ulic Skrzydlatej i Dojazdowej, Warszawskiej i Skrzydlatej, Warszawskiej i Centralnej, a także Warszawskiej i Mosiężnej pojawiły się niebezpieczne dla kierowców ubytki w asfalcie znaczących rozmiarów i głębokości. Dziś nasze Stowarzyszenie w osobie naszego Prezesa Zarządu – Jeremiego Borowiec, powiadomiło Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi o potrzebie naprawy […]

Continue Reading

maj 31, 2022
Budżet Obywatelski 2022/2023

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami w ramach X Edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi w szczególności dotyczącymi Osiedla Julianów-Marysin-Rogi i Osiedla Łagiewniki. W tym roku, na Osiedlu Julianów-Marysin-Rogi zgłoszonych zostało projektów Na Osiedlu Łagiewniki zgłoszono propozycji Zwracamy szczególną uwagę na projekty: B032JM; B088JM; B123JM; B030LA oraz B095LA. https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/zlozone-projekty… https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/zlozone-projekty…

Continue Reading

lis 12, 2021
Informacja

Informacja Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź informuje, że aktualny stan prawny i faktyczny panujący w Stowarzyszeniu określony jest na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź w zakładce „Zarząd i Eksperci” i jest aktualizowany na podstawie stanu prawnego i faktycznego. Niektóre osoby widniejące w rejestrze KRS nie pełnią już funkcji w stowarzyszeniu.   Skład Zarządu: Prezes […]

Continue Reading

wrz 20, 2021
Walne Zgromadzenie Członków

Szanowni Państwo, 6 Września 2021 roku przy ulicy Piotrkowskiej 60 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. Przytłaczającą większością głosów (20 za, 1 wstrzymujący się) uchwaliliśmy zmiany w statucie wzmacniające pozycję Prezesa Zarządu i przyznające mu większe kompetencje i zakres odpowiedzialności w stosunku do pozostałych organów Stowarzyszenia. Zmianie uległy następujące przepisy Statutu: Rozdz. IV […]

Continue Reading

lut 04, 2018
List do naszych sąsiadów, warszawiaków

W ubiegym roku łódzcy społecznicy apelowali do władz miasta o nadanie Trasie Górnej (dziś aleja im. Władysława Bartoszewskiego) nazwy: Trasa Górna, argumentując nasze stanowisko ugruntowaniem się tej nazwy w percepcji mieszkańców (nazwy potoczne, zakorzenione w lokalnej świadomości społecznej uznaliśmy za bardziej odpowiednie niż motywowane ideologicznie, a ambiwalentnie oceniane przez mieszkańców postaci polityków III RP). Ze […]

Continue Reading

gru 12, 2017
Apel Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź do Posłów i Senatorów RP

Wielce Czcigodni Parlamentarzyści, Zwracamy się z apelem łódzkiego ruchu miejskiego o dokonanie zmian w pozycji ustrojowej członków organów stanowiących samorządu terytorialnego. Uważamy, że osoby wybrane na radnych powinny pracować na rzecz lokalnej wspólnoty, a nie dla swojego środowiska politycznego. Z racji pełnionej funkcji, radni powinni otrzymywać odpowiednio wysokie wynagrodzenie (wraz z objęciem ubezpieczeniami społecznymi). Równocześnie, […]

Continue Reading

paź 15, 2017
Ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ekspertyzę dotyczącą ograniczenia liczby kadencji pochodzących z wyborów powszechnych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przygotowali dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nasi eksperci: dr Konrad Hennig i mec. Michał Król. Autorzy zdiagnozowali słabości wspólnot lokalnych w kluczowych parametrach społeczeństwa obywatelskiego (członkostwo w organizacjach pozarządowych, organizacja i udział w wydarzeniach społecznych, wsparcie finansowe działalności społecznej). Lokalnym społecznościom […]

Continue Reading

cze 18, 2017
Bariery działalności gospodarczej

Aż 72 rodzaje barier w małej działalności gospodarczej zidentyfikowali eksperci Fundacji Republikańskiej. W tym, jako jeden z autorów, przewodniczący naszej Rady Programowej, dr Konrad Hennig. Najpoważniejsze z barier dotyczą otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ogrom obowiązków sprawozdawczych, skomplikowanie i zmienność prawa podatkowego, nierychliwe sądy i prawo pracy skrojone pod gigantyczne kombinaty z czasów PRL – to najpoważniejsze z […]

Continue Reading

maj 10, 2017
Jak wykorzystać narzędzia prawne do rewitalizacji

Wyzwaniem stojącym przed władzami samorządowymi, które posiadają wolę i determinację prowadzenia rewitalizacji jest praktyczne przełożenie wizji „magnetycznego” miasta przyszłości na rzeczywisty, skomplikowany proces planistyczny i inwestycyjny. Proces rewitalizacji zbyt często postrzegany jest jedynie w perspektywie szczególnego sposobu finansowania jaki zapewniają fundusze unijne. Tymczasem są to środki ograniczone, które powinny być traktowane wyłącznie jako wsparcie na […]

Continue Reading

kw. 25, 2017
Rewitalizacja – strategia rozwoju miasta

Rewitalizacja powinna być częścią szerokiej, długofalowej strategii rozwoju miasta. Wymaga planowania w perspektywie co najmniej 20-30 lat pisze członek rady programowej stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź dr Michał Domińczak. Słowo „rewitalizacja” stało się niezwykle popularne w ostatnim czasie i jest coraz częściej używane w wielu kontekstach. Przyczyn zwiększenia zainteresowania rewitalizacją należy szukać z jednej strony w […]

Continue Reading

cze 15, 2013
Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną

Autorzy ekspertyzy przeprowadzili analizę skuteczności trzech potencjalnych modeli obsługi inwestorów przez zewnętrzną wobec samorządów aglomeracji łódzkiej instytucję. Outsourcing zadania obsługi inwestorów do spółki prawa handlowego powinien zmierzać do zaprogramowanego wykorzystania wysokiej elastyczności podmiotu zewnętrznego w stosunku do urzędów JST, w tym swobodnego dostępu do usług szkoleniowych, doradczych i wiedzy eksperckiej oraz możliwości łatwego wykorzystania zewnętrznych […]

Continue Reading

lut 28, 2012
Biotechnologia dla Łodzi

Na etapie powstawania łódzkiego Bionanoparku nasi eksperci przygotowali dla władz miasta krytyczny raport „Biotechnologia dla Łodzi”. Studium eksperckie miało na celu przedstawienie kontekstu powstawania parków naukowo-technologicznych oraz potencjalnych korzyści z rozwoju biotechnologii po to, aby zdiagnozować potencjał łódzkiego Bionanoparku, ocenić słabości projektu i wskazać dostępne narzędzia wzmocnienia jego pozytywnego oddziaływania. Zdaniem autorów raportu samo udostępnienie […]

Continue Reading