cze 01, 2022
Pismo w sprawie ulic Warszawskiej i Skrzydlatej

Jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, w okolicy skrzyżowań ulic Skrzydlatej i Dojazdowej, Warszawskiej i Skrzydlatej, Warszawskiej i Centralnej, a także Warszawskiej i Mosiężnej pojawiły się niebezpieczne dla kierowców ubytki w asfalcie znaczących rozmiarów i głębokości. Dziś nasze Stowarzyszenie w osobie naszego Prezesa Zarządu – Jeremiego Borowiec, powiadomiło Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi o potrzebie naprawy […]

Continue Reading

maj 31, 2022
Budżet Obywatelski 2022/2023

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami w ramach X Edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi w szczególności dotyczącymi Osiedla Julianów-Marysin-Rogi i Osiedla Łagiewniki. W tym roku, na Osiedlu Julianów-Marysin-Rogi zgłoszonych zostało projektów Na Osiedlu Łagiewniki zgłoszono propozycji Zwracamy szczególną uwagę na projekty: B032JM; B088JM; B123JM; B030LA oraz B095LA. https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/zlozone-projekty… https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/zlozone-projekty…

Continue Reading

lis 12, 2021
Informacja

Informacja Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź informuje, że aktualny stan prawny i faktyczny panujący w Stowarzyszeniu określony jest na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź w zakładce „Zarząd i Eksperci” i jest aktualizowany na podstawie stanu prawnego i faktycznego. Niektóre osoby widniejące w rejestrze KRS nie pełnią już funkcji w stowarzyszeniu.   Skład Zarządu: Prezes […]

Continue Reading

wrz 20, 2021
Walne Zgromadzenie Członków

Szanowni Państwo, 6 Września 2021 roku przy ulicy Piotrkowskiej 60 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. Przytłaczającą większością głosów (20 za, 1 wstrzymujący się) uchwaliliśmy zmiany w statucie wzmacniające pozycję Prezesa Zarządu i przyznające mu większe kompetencje i zakres odpowiedzialności w stosunku do pozostałych organów Stowarzyszenia. Zmianie uległy następujące przepisy Statutu: Rozdz. IV […]

Continue Reading

lut 04, 2018
List do naszych sąsiadów, warszawiaków

W ubiegym roku łódzcy społecznicy apelowali do władz miasta o nadanie Trasie Górnej (dziś aleja im. Władysława Bartoszewskiego) nazwy: Trasa Górna, argumentując nasze stanowisko ugruntowaniem się tej nazwy w percepcji mieszkańców (nazwy potoczne, zakorzenione w lokalnej świadomości społecznej uznaliśmy za bardziej odpowiednie niż motywowane ideologicznie, a ambiwalentnie oceniane przez mieszkańców postaci polityków III RP). Ze […]

Continue Reading

gru 12, 2017
Apel Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź do Posłów i Senatorów RP

Wielce Czcigodni Parlamentarzyści, Zwracamy się z apelem łódzkiego ruchu miejskiego o dokonanie zmian w pozycji ustrojowej członków organów stanowiących samorządu terytorialnego. Uważamy, że osoby wybrane na radnych powinny pracować na rzecz lokalnej wspólnoty, a nie dla swojego środowiska politycznego. Z racji pełnionej funkcji, radni powinni otrzymywać odpowiednio wysokie wynagrodzenie (wraz z objęciem ubezpieczeniami społecznymi). Równocześnie, […]

Continue Reading

paź 15, 2017
Ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ekspertyzę dotyczącą ograniczenia liczby kadencji pochodzących z wyborów powszechnych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przygotowali dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nasi eksperci: dr Konrad Hennig i mec. Michał Król. Autorzy zdiagnozowali słabości wspólnot lokalnych w kluczowych parametrach społeczeństwa obywatelskiego (członkostwo w organizacjach pozarządowych, organizacja i udział w wydarzeniach społecznych, wsparcie finansowe działalności społecznej). Lokalnym społecznościom […]

Continue Reading

cze 18, 2017
Bariery działalności gospodarczej

Aż 72 rodzaje barier w małej działalności gospodarczej zidentyfikowali eksperci Fundacji Republikańskiej. W tym, jako jeden z autorów, przewodniczący naszej Rady Programowej, dr Konrad Hennig. Najpoważniejsze z barier dotyczą otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ogrom obowiązków sprawozdawczych, skomplikowanie i zmienność prawa podatkowego, nierychliwe sądy i prawo pracy skrojone pod gigantyczne kombinaty z czasów PRL – to najpoważniejsze z […]

Continue Reading

maj 10, 2017
Jak wykorzystać narzędzia prawne do rewitalizacji

Wyzwaniem stojącym przed władzami samorządowymi, które posiadają wolę i determinację prowadzenia rewitalizacji jest praktyczne przełożenie wizji „magnetycznego” miasta przyszłości na rzeczywisty, skomplikowany proces planistyczny i inwestycyjny. Proces rewitalizacji zbyt często postrzegany jest jedynie w perspektywie szczególnego sposobu finansowania jaki zapewniają fundusze unijne. Tymczasem są to środki ograniczone, które powinny być traktowane wyłącznie jako wsparcie na […]

Continue Reading

kw. 25, 2017
Rewitalizacja – strategia rozwoju miasta

Rewitalizacja powinna być częścią szerokiej, długofalowej strategii rozwoju miasta. Wymaga planowania w perspektywie co najmniej 20-30 lat pisze członek rady programowej stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź dr Michał Domińczak. Słowo „rewitalizacja” stało się niezwykle popularne w ostatnim czasie i jest coraz częściej używane w wielu kontekstach. Przyczyn zwiększenia zainteresowania rewitalizacją należy szukać z jednej strony w […]

Continue Reading

cze 15, 2013
Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną

Autorzy ekspertyzy przeprowadzili analizę skuteczności trzech potencjalnych modeli obsługi inwestorów przez zewnętrzną wobec samorządów aglomeracji łódzkiej instytucję. Outsourcing zadania obsługi inwestorów do spółki prawa handlowego powinien zmierzać do zaprogramowanego wykorzystania wysokiej elastyczności podmiotu zewnętrznego w stosunku do urzędów JST, w tym swobodnego dostępu do usług szkoleniowych, doradczych i wiedzy eksperckiej oraz możliwości łatwego wykorzystania zewnętrznych […]

Continue Reading

lut 28, 2012
Biotechnologia dla Łodzi

Na etapie powstawania łódzkiego Bionanoparku nasi eksperci przygotowali dla władz miasta krytyczny raport „Biotechnologia dla Łodzi”. Studium eksperckie miało na celu przedstawienie kontekstu powstawania parków naukowo-technologicznych oraz potencjalnych korzyści z rozwoju biotechnologii po to, aby zdiagnozować potencjał łódzkiego Bionanoparku, ocenić słabości projektu i wskazać dostępne narzędzia wzmocnienia jego pozytywnego oddziaływania. Zdaniem autorów raportu samo udostępnienie […]

Continue Reading