Inicjatywy

Decentralizacja, racjonalizacja wydatków, redukcja biurokracji i zwiększenie wpływu mieszkańców na losy poszczególnych osiedli, dzielnic i całego miasta – to tylko niektóre z propozycji, które przedstawiamy łodzianom, wierząc w to, że proponowane przez nas zmiany wpłyną na znaczącą poprawę stanu Łodzi i sytuację materialną jej mieszkańców.

Partycypacja obywateli w samorządzie

Szkolenia dla członków Rad Osiedli

Tu powinien być chodnik

Usłyszeć hejnał Łodzi

Zakochaj się w czytaniu

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor