Śledztwo „Orientarium”

W czerwcu 2016 r. ekspert naszej Rady Programowej – Pan Michał Tyl, złożył do łodzkiego Magistratu wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w związku z planowaną przez UMŁ budową Orientarium na terenie ogrodu zoologicznego na Zdrowiu.

Inwestycja od samego początku wydawała nam się nietrafiona. Koszty, które Miasto zamierzało ponieść, przekraczały bowiem znacznie potencjalne potencjalne zyski.
W związku z tym, Pan Tyl poprosił Magistrat o udostępnienie Biznesplanu inwestycji. Dokument okazał się być dowodem na to, iż wykonawca Biznesplanu sztucznie zawyżył zyski, które spółka mogłaby faktycznie osiągnąć. Dokładną analizę Biznesplanu przeprowadziliśmy na naszym profilu facebookowym – krok po kroku tak, aby każdy niezorientowany w temacie mieszkaniec mógł sam ocenić realną perspektywę zysku i potrzebę wybudowania tego obiektu.
Wobec spostrzeżonych nieprawidłowości, które widoczne był zarówno w dokumentach, jak i problemach organizacyjnych Magistratu – UMŁ twierdził bowiem z początku, iż biznesplan budowy Orientarium nie istnieje, przy czym ZOO taki dokument zdecydowało się równocześnie nam udostępnić, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji prasowej, po której złożyliśmy stosowne wnioski o udzielenie informacji publicznej do UMŁ.
Odpowiedzi Magistratu okazały się jednak wymijające…
Sprawa Orientarium w wyniku braku reakcji na wyraźny sprzeciw mieszkańców miasta ucichła, by powrócić kilka miesięcy później, w wyniku nieprawidłowości przy przetargu na budowę Orientarium.
Wobec zaistniałej sytuacji, zaproszeni zostaliśmy do TV Toya na dyskusję z przedstawicielami władz miasta.
Nasz wyraźny sprzeciw tłumaczyliśmy wielokrotnie umieszczając na naszych mediach społecznościowych merytoryczne uwagi i spostrzeżenia oraz powołując się na liczne raporty i analizy instytucji odpowiedzialnych za kontrolę Urzędu Miasta Łodzi.
Ostatecznie, drugi przetarg wygrała firma Mosty Łódź. Obecnie projekt jest w fazie realizacji.
Naszym zdaniem, inwestycja ta jest niepotrzebna i okaże się destrukcyjna dla budżetu miasta, szczególnie wziąwszy pod uwagę oficjalny, ogromny dług publiczny miasta, a także, być może równie duży, dług ukryty w zadłużeniu spółek miejskich.
strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor