Szkolenia dla członków Rad Osiedli

W drugiej połowie 2018 r. zorganizowaliśmy dwa bloki szkoleń, na 6 łódzkich osiedlach, łącznie dla 120 osób. Każdy blok obejmował 2 dni zajęć. Tematyka szkoleń obejmowała regulacje prawne działania komisji wyborczych, aspekty praktyczne działania komisji wyborczych, narzędzia integrowania wspólnot lokalnych, warsztat kompetencji liderskich oraz ramy ustrojowe samorządowych polityk publicznych.

Uczestnikom szkoleń zaoferowano również indywidualne i grupowe doradztwo świadczone przez ekspertów prowadzących szkolenia. Działania przeprowadzone w ramach projektu były wynikiem analizy potrzeb mieszkańców Łodzi zidentyfikowanych w ramach działalności Rad Osiedli oraz Ruchu Kontroli Wyborów w latach 2014-2015. Wśród osób biorących udział w pracach Komisji Wyborczych i w Radach Osiedli stwierdzono duże potrzeby rozwijania wiedzy i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji społecznych takich jak:

– podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji aktywnych społecznie mieszkańców Łodzi;

– wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi.

– dostarczenie wiedzy przez szkolenia executive education;

– wzmocnienie potencjału wspólnot lokalnych poprzez indywidualne doradztwo;

– wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego i wiedzy o NGO poprzez między innymi dystrybucję zapisów szkoleń

Na realizację powyższych działań Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź pozyskało darowiznę celową od Fundacji Orlen Dar Serca.

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor