Wolne Miasto Łódź

Wolne Miasto Łódź to obywatelski ruch miejski. Stowarzyszenie stanowi płaszczyznę dialogu, wymiany idei oraz współpracy łódzkich środowisk obywatelskich. Naszym głównym celem jest szeroko pojęta odnowa Łodzi oraz kształtowanie dyskursu lokalnej debaty publicznej w sprawach polityki miejskiej. Poszukujemy rozwiązań oraz możliwości do odbudowy naszej „Małej Ojczyzny” od transportu publicznego począwszy, przez politykę gospodarczą i ochronę środowiska, na rewitalizacji i kwestiach społecznych skończywszy. Naszym głównym postulatem jest wzmocnienie kompetencji i finansowania Rad Osiedli.
ZOBACZ NASZ PROGRAM
Wolne Miasto Łódź skupia w swych szeregach aktywistów miejskich, przedsiębiorców, wykładowców akademickich, studentów i uczniów szkół średnich, radnych łódzkich osiedli oraz ekspertów.
NASI CZŁONKOWIE
W swoim działaniu opieramy się na spuściźnie śp. dr Rafała Wójcikowskiego - posła na Sejm RP VIII kadencji.
WIĘCEJ O RAFALE
CZŁONKÓW
INICJATYW
FANÓW
LATA ISTNIENIA

Dołącz do nas!

Zostań członkiem stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź już dziś! Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją i przynieś na najbliższe spotkanie lub wyślij mailem. Czekamy na Ciebie!
REGON: 369254909
NIP: 7282825961
KRS: 0000713630
Adres korespondencyjny: ul. Żucza 1, Łódź 91-504

Numer Konta:
65 1600 1462 1818 7260 7000 0001

POBIERZ DEKLARACJĘ

Nasze inicjatywy

Decentralizacja, racjonalizacja wydatków, redukcja biurokracji i zwiększenie wpływu mieszkańców na losy poszczególnych osiedli, dzielnic i całego miasta - to tylko niektóre z propozycji, które przedstawiamy łodzianom, wierząc w to, że proponowane przez nas zmiany wpłyną na znaczącą poprawę stanu Łodzi i sytuację materialną jej mieszkańców.
ZOBACZ NASZE INICJATWY

Ostatnio w Aktualnościach

lis 12, 2021

Informacja

Informacja Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź informuje, że aktualny stan prawny i faktyczny panujący w Stowarzyszeniu określony jest na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź w zakładce „Zarząd i Eksperci” i jest aktualizowany na podstawie stanu prawnego i faktycznego. Niektóre osoby widniejące w rejestrze KRS nie pełnią już funkcji w stowarzyszeniu.   Skład Zarządu: Prezes […]

READ MORE

wrz 20, 2021

Walne Zgromadzenie Członków

Szanowni Państwo, 6 Września 2021 roku przy ulicy Piotrkowskiej 60 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. Przytłaczającą większością głosów (20 za, 1 wstrzymujący się) uchwaliliśmy zmiany w statucie wzmacniające pozycję Prezesa Zarządu i przyznające mu większe kompetencje i zakres odpowiedzialności w stosunku do pozostałych organów Stowarzyszenia. Zmianie uległy następujące przepisy Statutu: Rozdz. IV […]

READ MORE

lut 04, 2018

List do naszych sąsiadów, warszawiaków

W ubiegym roku łódzcy społecznicy apelowali do władz miasta o nadanie Trasie Górnej (dziś aleja im. Władysława Bartoszewskiego) nazwy: Trasa Górna, argumentując nasze stanowisko ugruntowaniem się tej nazwy w percepcji mieszkańców (nazwy potoczne, zakorzenione w lokalnej świadomości społecznej uznaliśmy za bardziej odpowiednie niż motywowane ideologicznie, a ambiwalentnie oceniane przez mieszkańców postaci polityków III RP). Ze […]

READ MORE

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor