Wolne Miasto Łódź

Wolne Miasto Łódź to republikański ruch miejski. Stowarzyszenie stanowi płaszczyznę dialogu, wymiany idei oraz współpracy łódzkich środowisk obywatelskich. Naszym głównym celem jest szeroko pojęta odnowa Łodzi oraz kształtowanie dyskursu lokalnej debaty publicznej w sprawach polityki miejskiej. Poszukujemy rozwiązań oraz możliwości do odbudowy naszej „Małej Ojczyzny” od transportu publicznego począwszy, przez politykę gospodarczą i ochronę środowiska, na rewitalizacji i kwestiach społecznych skończywszy. Naszym głównym postulatem jest wzmocnienie kompetencji i finansowania Rad Osiedli.
ZOBACZ NASZ PROGRAM
Wolne Miasto Łódź skupia w swych szeregach lokalnych społeczników, drobnych i średnich przedsiębiorców, wykładowców akademickich, studentów i uczniów szkół średnich, dziennikarzy, radnych łódzkich osiedli oraz ekspertów z takich ogólnopolskich think tanków jak Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth, czy Fundacja Republikańska.
NASI CZŁONKOWIE
W swoim działaniu opieramy się na spuściźnie śp. dr Rafała Wójcikowskiego - posła na Sejm RP VIII kadencji, Republikanina, dla którego wolność, uczciwość, praca i patriotyzm stanowiły fundamenty codziennego życia.
WIĘCEJ O RAFALE
CZŁONKÓW
INICJATYW
FANÓW
LATA ISTNIENIA

Dołącz do nas!

Zostań członkiem stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź już dziś! Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją i przynieś na najbliższe spotkanie lub wyślij mailem. Czekamy na Ciebie!
REGON: 369254909
NIP: 7282825961
KRS: 0000713630
Adres korespondencyjny: ul. Topolowa 6, Łódź 92-706

Numer Konta:
65 1600 1462 1818 7260 7000 0001

POBIERZ DEKLARACJĘ

Nasze inicjatywy

Decentralizacja, racjonalizacja wydatków, redukcja biurokracji i zwiększenie wpływu mieszkańców na losy poszczególnych osiedli, dzielnic i całego miasta - to tylko niektóre z propozycji, które przedstawiamy łodzianom, wierząc w to, że proponowane przez nas zmiany wpłyną na znaczącą poprawę stanu Łodzi i sytuację materialną jej mieszkańców.
ZOBACZ NASZE INICJATWY

Ostatnio w Aktualnościach

lt. 04, 2018

List do naszych sąsiadów, warszawiaków

W ubiegym roku łódzcy społecznicy apelowali do władz miasta o nadanie Trasie Górnej (dziś aleja im. Władysława Bartoszewskiego) nazwy: Trasa Górna, argumentując nasze stanowisko ugruntowaniem się tej nazwy w percepcji mieszkańców (nazwy potoczne, zakorzenione w lokalnej świadomości społecznej uznaliśmy za bardziej odpowiednie niż motywowane ideologicznie, a ambiwalentnie oceniane przez mieszkańców postaci polityków III RP). Ze […]

READ MORE

Gru 12, 2017

Apel Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź do Posłów i Senatorów RP

Wielce Czcigodni Parlamentarzyści, Zwracamy się z apelem łódzkiego ruchu miejskiego o dokonanie zmian w pozycji ustrojowej członków organów stanowiących samorządu terytorialnego. Uważamy, że osoby wybrane na radnych powinny pracować na rzecz lokalnej wspólnoty, a nie dla swojego środowiska politycznego. Z racji pełnionej funkcji, radni powinni otrzymywać odpowiednio wysokie wynagrodzenie (wraz z objęciem ubezpieczeniami społecznymi). Równocześnie, […]

READ MORE

Paź 15, 2017

Ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ekspertyzę dotyczącą ograniczenia liczby kadencji pochodzących z wyborów powszechnych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przygotowali dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nasi eksperci: dr Konrad Hennig i mec. Michał Król. Autorzy zdiagnozowali słabości wspólnot lokalnych w kluczowych parametrach społeczeństwa obywatelskiego (członkostwo w organizacjach pozarządowych, organizacja i udział w wydarzeniach społecznych, wsparcie finansowe działalności społecznej). Lokalnym społecznościom […]

READ MORE

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor