Nasi Członkowie

Wolne Miasto Łódź skupia w swych szeregach lokalnych społeczników, drobnych i średnich przedsiębiorców, wykładowców akademickich, studentów i uczniów szkół średnich, dziennikarzy, radnych łódzkich osiedli oraz ekspertów z takich ogólnopolskich think tanków jak Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodek Studiów O Mieście, czy Fundacja Republikańska.

Władze Stowarzyszenia

Prezes:
Pan Piotr Matryba

Skarbnik:
Pan Konrad Jagieła

Sekretarz:
Pan Michał Owczarski

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków:
Pan Janusz Sztemborowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Pan Michał Tyl
Pan dr Michał Rulski
Pan Kamil Kopeć

Przewodniczący Rady Programowej:
Pan dr Konrad Hennig

Nasi Eksperci

Konrad Hennig

Przewodniczący Rady Programowej
The story
Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki oraz manager w branży edukacyjnej i pozarządowej. Specjalizuje się w analizie polityk publicznych, m.in. w Centrum Analiz Strategicznych, Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, Fundacji Republikańskiej. Pracował na stanowisku dyrektorskim w dziale nadzoru właścicielskiego, jako kierownik jednostki szkoleniowej, kanclerz wyższej uczelni i dziekan wydziału. Prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Michał Domińczak

Ekspert Rady Programowej ds. Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej
The story
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP,  Izby Inżynierów Budownictwa RP, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO oraz  Congress for the New Urbanism. Członek Zarządu Wolnego Miasta Łodzi.

Michał Owczarski

Ekspert Rady Programowej ds. Polityki Prorodzinnej
The story
Prezes Zarządu Fundacji Życie, przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży przy Prezydencie Miasta Łodzi, prezes Łódzkiego Koła Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Założyciel portalu Patriotyczna Łódź, Ekspert Rady Programowej Wolnego Miasta Łodzi ds. Polityki Prorodzinnej.

Michał Rulski

Ekspert Rady Programowej ds. Polityki Samorządowej
The story
Politolog, europeista, analityk, wykładowca, dziennikarz lokalny. Ekspert Rady Programowej Wolnego Miasta Łodzi ds. Polityki Samorządowej. Absolwent trzech wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk społecznych z dyscypliny nauki o polityce. Członek zespołu portalu Demagog.org.pl w którym pełnił funkcję fact checkera sprawdzającego wiarygodność wypowiedzi polskich polityków. Zawodowo związany z Katedrą Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UŁ, lokalnym portalem TuŁódź.com oraz Łódzkim Klubem Jagiellońskim.

Jan Królikowski

Ekspert ds. Informatyzacji i Logistyki
The story
Pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, autor doktoratu z dziedziny modelowania systemów informacyjnych przedsiębiorstw obroniony w University of Strathclyde w Wielkiej Brytanii. Współpracuje i wykłada również na niemieckiej uczelni Hochschule Mittweida. Autor publikacji z zakresu logistyki, planowania, informatyki. Zarządzał projektami wdrożeń innowacyjnych rozwiązań dla firm z Łodzi i regionu łódzkiego.

Dawid Stawski

Ekspert Rady Programowej ds. Polityki Przemysłowej
The story
Adiunkt na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, doktor habilitowany nauk technicznych, współpracownik norweskiego Uniwersytetu Agder, oraz Instytutu Badań Polimerów im. Leibniza w Dreźnie, autor bądź współautor 28 publikacji naukowych.

Grzegorz Kędzia

Ekspert Rady Programowej ds. samorządu lokalnego
The story
Politolog i samorządowiec, były przewodniczący Rady Miasta Brzeziny. Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Instruktor harcerski zaangażowany w działania na rzecz odbudowy polskich miejsc pamięci na Wschodzie. Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz medalem Pro Patria. Związany ekspercko z Fundacją Republikańską.

Działaj z nami!

Podzielasz nasze postulaty? Zarządzasz organizacją pozarządową, fundacją, think tankiem, stowarzyszeniem? Skontaktuj się z nami i omów szczegóły współpracy!
strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor