Nasi Członkowie

Wolne Miasto Łódź skupia w swych szeregach lokalnych społeczników, drobnych i średnich przedsiębiorców, wykładowców akademickich, studentów i uczniów szkół średnich, dziennikarzy, radnych łódzkich osiedli oraz ekspertów z takich ogólnopolskich think tanków jak Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodek Studiów O Mieście, czy Fundacja Republikańska.

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu:
Pan Jeremi Borowiec

Vice-prezes Zarządu:
Pan Damian Wachowicz

Sekretarz Zarządu:
Pan Mateusz Tomczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Pan Filip Burski
Pan Gabriel Lewandowski
Pan Szymon Stasiak

Nasi Eksperci

Jeremi Borowiec

Dyrektor Rady Programowej
The story
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. Asystent Parlamentarny. Autor i współautor kilku publikacji naukowych. Specjalizuje się w dziedzinie prawa technologicznego, w tym prawa sztucznej inteligencji. Naukowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziałem Prawa University of Groningen w Niderlandach.

Michał Domińczak

Ekspert Rady Programowej ds. Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej
The story
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP,  Izby Inżynierów Budownictwa RP, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO oraz  Congress for the New Urbanism.

Jan Królikowski

Ekspert ds. Informatyzacji i Logistyki
The story
Pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, autor doktoratu z dziedziny modelowania systemów informacyjnych przedsiębiorstw obroniony w University of Strathclyde w Wielkiej Brytanii. Współpracuje i wykłada również na niemieckiej uczelni Hochschule Mittweida. Autor publikacji z zakresu logistyki, planowania, informatyki. Zarządzał projektami wdrożeń innowacyjnych rozwiązań dla firm z Łodzi i regionu łódzkiego.

Dawid Stawski

Ekspert Rady Programowej ds. Polityki Przemysłowej
The story
Adiunkt na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, doktor habilitowany nauk technicznych, współpracownik norweskiego Uniwersytetu Agder, oraz Instytutu Badań Polimerów im. Leibniza w Dreźnie, autor bądź współautor 28 publikacji naukowych.

Grzegorz Kędzia

Ekspert Rady Programowej ds. samorządu lokalnego
The story
Politolog i samorządowiec, były przewodniczący Rady Miasta Brzeziny. Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Instruktor harcerski zaangażowany w działania na rzecz odbudowy polskich miejsc pamięci na Wschodzie. Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz medalem Pro Patria. Związany ekspercko z Fundacją Republikańską.

Działaj z nami!

Podzielasz nasze postulaty? Zarządzasz organizacją pozarządową, fundacją, think tankiem, stowarzyszeniem? Skontaktuj się z nami i omów szczegóły współpracy!
strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor