Partycypacja obywateli w samorządzie

Na przełomie 2018 i 2019 roku przeprowadziliśmy cykl szkleń executive education dla ok. 100 osób. Tematyka szkoleń obejmowała edukację obywateli z zakresu partycypacji w funkcjonowaniu administracji samorządu terytorialnego, praktyczne aspekty działania samorządu terytorialnego miasta na prawach powiatu, narzędzia integrowania wspólnot lokalnych, warsztat kompetencji liderskich oraz ramy ustrojowe samorządowych polityk publicznych.Uczestnikom szkoleń zaoferowano również indywidualne i grupowe doradztwo świadczone przez ekspertów prowadzących szkolenia. Staraliśmy się zaadresować następujące, zidentyfikowane potrzeby:

– podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji aktywnych społecznie mieszkańców Łodzi;

– wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi.

– dostarczenie wiedzy przez szkolenia executive education;

– wzmocnienie potencjału wspólnot lokalnych poprzez indywidualne doradztwo;

– wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego i wiedzy o NGO.

Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź pozyskało na realizację powyższych działań darowiznę celową od Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor