Pismo w sprawie renaturyzacji Doliny Sokołówki

  • W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami mieszkańców Osiedla Julianów dotyczącymi aktualnego stanu realizacji projektu Renaturyzacji Doliny Rzeki Sokołówki w Łodzi, Prezes Jeremi Borowiec złożył 19 Sierpnia 2022 roku do Oddziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej aktualnego stanu realizacji projektu.
Poniżej prezentujemy treść pisma:
  • W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami mieszkańców Osiedla Julianów dotyczącymi aktualnego stanu realizacji projektu Renaturyzacji Doliny Rzeki Sokołówki w Łodzi, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 13 października 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1764 ) wnoszę o udzielenie mi informacji dotyczącej:
– aktualnego stanu realizacji projektu Renaturyzacji Doliny Rzeki Sokołówki (proszę wskazać, w jakiej fazie znajduje się projekt i kiedy planowane jest jego zakończenie);
– aktualnego stanu realizacji projektu bezkolizyjnego połączenia ze sobą obszarów Parku nad Sokołówką, Parku Imienia Adama Mickiewicza i Stawu Wasiaka;
– aktualnego stanu realizacji projektu odmulenia i usprawnienia systemu oczyszczania wody w rzece Sokołówce na terenie wskazanych wyżej obszarów zielonych;
– aktualnego stanu realizacji projektu przejścia łączącego Park Mickiewicza z ulicą Sowińskiego (łącznik między cmentarzem, a Domem Dziecka);
– aktualnego stanu realizacji projektu zielonego korytarza (Nowy szlak pieszo-rowerowy) i nowej trasy rowerowej łączącej obszary wszystkich trzech wskazanych powyżej Parków;
– aktualnego stanu realizacji projektu utworzenia infrastruktury turystycznej, w tym zaprojektowania ścieżek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej.
  • Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób :
– udostępnienie dokumentów do przeglądania w urzędzie, w
uzgodnionym terminie;
– przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres.
  • Przedstawione wyżej pismo nie zawiera opinii Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź na temat projektu Renaturyzacji Sokołówki. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ma na celu zaczerpnięcie informacji o aktualnym stanie realizacji projektu, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Osiedla Julianów.
[zdjęcia: Baedeker Łódzki]  
Admin
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor