List do naszych sąsiadów, warszawiaków

W ubiegym roku łódzcy społecznicy apelowali do władz miasta o nadanie Trasie Górnej (dziś aleja im. Władysława Bartoszewskiego) nazwy: Trasa Górna, argumentując nasze stanowisko ugruntowaniem się tej nazwy w percepcji mieszkańców (nazwy potoczne, zakorzenione w lokalnej świadomości społecznej uznaliśmy za bardziej odpowiednie niż motywowane ideologicznie, a ambiwalentnie oceniane przez mieszkańców postaci polityków III RP). Ze zrozumieniem i poparciem odnosimy się do inicjatywy nadania dawnej alei Armii Ludowej w Warszawie nazwy „Trasa Łazienkowska”. Chociaż jesteśmy łódzkim ruchem miejskim, te same zasady budowania lokalnej tożsamości odnoszą się do wszystkich wspólnot samorządowych, a Warszawa, jako stolica naszej Ojczyzny, jest nam szczególnie bliska.
Rządzący miastem stołecznym powinni byli podjąć taką decyzję już 28 lat temu. Brak przywiązania do tradycji i szacunku do lokalności mści się słabym związkiem mieszkańców z ich miejscem zamieszkania, a zatem, zanikiem lokalnego patriotyzmu. Dom to nie tylko cztery ściany, ale cała lokalna wspólnota i to ona jest szkołą solidarności, tolerancji i szacunku dla odmienności.
Ubolewamy, że oboma naszymi miastami od lat rządzą antyobywatelscy politycy Platformy Obywatelskiej: panie Hanna Zdanowska i Hanna Gronkiewicz-Walz. Wyrażamy nadzieję i chęć działania, aby najbliższą jesienią ten stan rzeczy uległ zmianie. Życzymy sukcesu warszawiakom i nam, łodzianom w inspirującym dziele odbudowy wspólnoty politycznej na szczeblu samorządu lokalnego.
Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź

Admin
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor